Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava a vlastnosti stavebních bloků supramolekulárních polymerů
Název práce v češtině: Příprava a vlastnosti stavebních bloků supramolekulárních polymerů
Název v anglickém jazyce: Preparation and characterization of building blocks of supramolecular polymers
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Svoboda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.10.2011
Datum zadání: 10.10.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2012
Oponenti: Ing. Dušan Drahoňovský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK