Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pracovně právní vztahy zaměstnanců veřejné správy
Název práce v češtině: Pracovně právní vztahy zaměstnanců veřejné správy
Název v anglickém jazyce: Employment relations of employees in public administration
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.04.2006
Datum zadání: 28.04.2006
Datum a čas obhajoby: 28.11.2006 14:30
Místo konání obhajoby: 133
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 28.11.2006
Oponenti: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
  JUDr. Libuše Brádlerová
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK