Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Optimalizace sítě škol zřizovaných městskou částí Praha 4 za účelem efektivního vynakládání finančních prostředků a procesu řízení
Název práce v češtině: Optimalizace sítě škol zřizovaných městskou částí Praha 4 za účelem efektivního vynakládání finančních prostředků a procesu řízení
Název v anglickém jazyce: Optimization of the school network run by Municipal District Prague 4 for the effective use of financial resources and management process
Klíčová slova: zřizovatel školy, financování školy, optimalizace sítě škol, rozhodovací proces samosprávy
Klíčová slova anglicky: school founder, school financing, optimization of the network of schools, decision-making autonomy
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.03.2012
Datum zadání: 27.03.2012
Datum a čas obhajoby: 29.05.2012 11:00
Místo konání obhajoby: katedra CŠM
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jan Voda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK