Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika spolupráce zřizovatele (obce s řozšířenou působností) a ředitele školy
Název práce v češtině: Problematika spolupráce zřizovatele (obce s řozšířenou působností) a ředitele školy
Název v anglickém jazyce: Issues of cooperation of the guarantor (municipalities with extended scope) and the Director of the school
Klíčová slova: Obec s rozšířenou působností, státní správa, samospráva obce, ředitel školy, kompetence řídícího pracovníka, kvalita vzdělávání, autonomie škol, hodnocení práce ředitele školy, komparace.
Klíčová slova anglicky: Municipality with extended competence, State administration, self-government, municipalities, School Director, executive competence, quality of education, the autonomy of schools, headteachers, the assessment of the work.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.03.2012
Datum zadání: 29.03.2012
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 14:30
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Závěrečná práce se zabývá oblastmi, v nichž se odehrává spolupráce zřizovatele, obce s rozšířenou působností a ředitele školy. Jejím cílem je posoudit současný stav vzájemné spolupráce, analyzovat hlavní problémy ředitelů škol při zajišťování kvality vzdělávání, ve kterých je vazba na zřizovatele nutná, či potřebná a nastínit model spolupráce, která povede ke zlepšení kvality vzdělávání na školách, zřizovaných obcí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thesis/Dissertation deals with the areas in which cooperation is taking place of the founder, municipality with extended competence and the principal of the school. Its aim is to assess the current state of mutual cooperation, to analyze the main problems of Heads of schools in ensuring the quality of education, in which the binding is on the founder needed or required and outline the model of cooperation that will lead to an improvement in the quality of education in schools, run by the municipalities.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK