Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání britského a českého školství zejména z hlediska managementu školy
Název práce v češtině: Porovnání britského a českého školství zejména z hlediska managementu školy
Název v anglickém jazyce: Comparison of British and Czech educational systems specifically in terms of school management
Klíčová slova: Školský systém, manažer školy, pedagog, britské školství, české školství
Klíčová slova anglicky: The school system, school manager, teacher, British Education, Czech Education
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jindřich Kitzberger
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.03.2012
Datum zadání: 26.03.2012
Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 16:00
Místo konání obhajoby: katedra CŠM
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jan Voda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK