Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků škol a školských zařízení při uplatňování pracovního práva
Název práce v češtině: Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků škol a školských zařízení při uplatňování pracovního práva
Název v anglickém jazyce: Educational needs of school management and educational institutions in the field of labour law
Klíčová slova: vzdělávací potřeba, právní normy, vzdělávání , pracovní právo, kompetence
Klíčová slova anglicky: educational need, legal enactment, education, labour/employment law, competence
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jindřich Kitzberger
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.03.2012
Datum zadání: 23.03.2012
Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 09:00
Místo konání obhajoby: katedra CŠM
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: RNDr. Kamil Bříza
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK