Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vymezení termínu vedení lidí
Název práce v češtině: Vymezení termínu vedení lidí
Název v anglickém jazyce: Manpower Management Specification
Klíčová slova: vedení lidí, leadership, management, delegování pravomocí, efektivní vůdčí osobnost, strategické cíle, vize
Klíčová slova anglicky: leadership management, leadership, management, delegation of authority, effective leader, strategic goals, vision
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.03.2012
Datum zadání: 30.03.2012
Datum a čas obhajoby: 15.01.2014 09:15
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, M006
Datum odevzdání elektronické podoby:23.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2014
Oponenti: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK