Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Řídící činnosti orgánů zajišťujících společnou část maturitní zkoušky v náběhové fázi v roce 2011
Název práce v češtině: Řídící činnosti orgánů zajišťujících společnou část maturitní zkoušky v náběhové fázi v roce 2011
Název v anglickém jazyce: Management activities of authorities providing common part of school -leaving examination in the initial phase in 2011
Klíčová slova: společná (státní) a profilová (školní) část maturitní zkoušky, ředitel školy, maturitní komisař, řídící činnosti, orgány zajišťující společnou část maturitní zkoušky
Klíčová slova anglicky: common part (state part) and profile part (school part) of graduation exam, headmaster, commissioner graduation, management activities, authorities providing a common part of the school-leaving examination
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.03.2012
Datum zadání: 29.03.2012
Datum a čas obhajoby: 13.09.2012 09:00
Místo konání obhajoby: CŠM, Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK