Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Analýza dopadu nepříznivého demografického vývoje do středních škol v jednotlivých krajích České republiky a následná opatření zřizovatelů těchto škol
Název práce v češtině: Analýza dopadu nepříznivého demografického vývoje do středních škol v jednotlivých krajích České republiky a následná opatření zřizovatelů těchto škol
Název v anglickém jazyce: Analysis of the impact of unfavourable demographic evolution in secondary schools in particulars regions of the Czech republic and consecutives measures of the founders of these schools
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.03.2012
Datum zadání: 30.03.2012
Datum a čas obhajoby: 15.01.2013 15:00
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:25.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK