Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Celoživotní vzdělávání ředitelů škol a jejich profesní rozvoj
Název práce v češtině: Celoživotní vzdělávání ředitelů škol a jejich profesní rozvoj
Název v anglickém jazyce: Lifelong learning of headmasters and their professional development
Klíčová slova: Celoživotní vzdělávání, celoživotní učení, ředitel, škola
Klíčová slova anglicky: Lifelong education, lifelong learning, headmaster, school
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.03.2012
Datum zadání: 29.03.2012
Datum a čas obhajoby: 31.05.2012 10:30
Místo konání obhajoby: katedra CŠM
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK