Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strategie vzdělávání v České republice : národní program vzdělávání
Název práce v češtině: Strategie vzdělávání v České republice : národní program vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Strategy of Education in the Czech Republic
Klíčová slova: Strategie vzdělávání, Národní program vzdělávání, legislativní rámec, národní kurikulum
Klíčová slova anglicky: Strategy of education, National Programme of Education, Legislative framework, national curriculum
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.03.2012
Datum zadání: 30.03.2012
Datum a čas obhajoby: 13.09.2012 10:00
Místo konání obhajoby: CŠM, Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: RNDr. Jindřich Kitzberger
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK