Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Činnost dětských dobrovolných hasičů v Heřmanově Městci (Dokumentární videopořad)
Název práce v češtině: Činnost dětských dobrovolných hasičů v Heřmanově Městci (Dokumentární videopořad)
Název v anglickém jazyce: Activities of children´s volunteer firefighters in Heřmanův Městec (Dokumentary film)
Klíčová slova: videopořad, dobrovolní hasiči, kamera, hra Plamen
Klíčová slova anglicky: Videos, volunteer firemen, camera, game Flame
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (41-UPRPS)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ivana Jiroušková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.10.2011
Datum zadání: 08.11.2011
Datum a čas obhajoby: 22.05.2012 09:00
Místo konání obhajoby: ÚPRPŠ, Hloubětínská 26, Praha 9
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: RNDr. Petr Kudláček
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na základě stanovených cílů a teoretických východisek bude zpracován videopořad, který představí činnosti dětí ve sboru dobrovolných hasičů v Heřmanově Městci. Včetně přípravy a průběhu okresní soutěže "Plamen".
Stěžejní část práce bude v praktické části - natočení a sestřih videopořadu, jeho okomentování a podbarvení hudbou.
Písemná práce bude obsahovat:
- Stanovení cílů dokumentárního videopořadu.
- Průzkum způsobu prezentace činnosti jiných dětských požárních sborů.
- Vyhodnocení průzkumu.
- Zpracování námětu videopořadu, obsahového i technického scénáře.
- Možnosti uplatnění videopořadu v praxi.
Rozsah prací: Dokumentární pořad v délce cca 15 minut.
Rozsah příloh: Dokumentační fotografie dle vlastního uvážení v rozsahu max. 3 stran.
Seznam odborné literatury
Helus Zdeněk: Dítě v osobním pojetí, Portál 2004
Dvořáček Jiří: Základy pedagogiky pro učitele a vychovatele, Praha PedF UK 2003
Říčan P.: Cesta životem, Praha, Portál 2004
Kulík T.: Příručka pro tvůrce videopořadů
Jiroušková I.: Videotechnika a počítač pro výuku i volný čas, PedF UK 2008
Odborná literatura k metodice vedení dětských požárních sborů
Jirásek O., Matoušek J.: Natáčíme a upravujeme video na počítači, VPK 2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK