Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikace pedagogů předškolního vzdělávání a prvního stupně na sloučeném pracovišti základní a mateřské školy
Název práce v češtině: Komunikace pedagogů předškolního vzdělávání a prvního stupně na sloučeném pracovišti základní a mateřské školy
Název v anglickém jazyce: Communication of pre-school and elementary education pedagogues at the merged workplace of elementary school and kindergarten
Klíčová slova: Komunikace, klima organizace, manažer, kooperace, pedagog, kultura organizace
Klíčová slova anglicky: Communication, organizational climate, manager, cooperation, pedagogue, organizational culture
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.03.2012
Datum zadání: 27.03.2012
Datum a čas obhajoby: 29.05.2012 16:30
Místo konání obhajoby: katedra CŠM
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK