Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení klimatu mateřských škol z pohledu zaměstnanců školních jídelen
Název práce v češtině: Hodnocení klimatu mateřských škol z pohledu zaměstnanců školních jídelen
Název v anglickém jazyce: Nursery school's climate evaluation from the perspective of school canteen's staff
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.03.2012
Datum zadání: 29.03.2012
Datum a čas obhajoby: 09.09.2014 16:45
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, M006
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2014
Oponenti: RNDr. Jindřich Kitzberger
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK