Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marketingové příležitosti mateřské školy. Stupeň vzdělání rodičů jako jeden z možných faktorů ovlivňujících výběr mateřské školy
Název práce v češtině: Marketingové příležitosti mateřské školy. Stupeň vzdělání rodičů jako jeden z možných faktorů ovlivňujících výběr mateřské školy
Název v anglickém jazyce: Marketing Opportunities for Nurseries. The degree of parents' education as one of the possible factors that influence the choice of a nursery
Klíčová slova: Marketing školy, prostředí školy, swot analýza, konkurence mateřských škol
Klíčová slova anglicky: School marketing, school environment, swot analysis, Competition among nurseries
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.03.2012
Datum zadání: 27.03.2012
Datum a čas obhajoby: 29.05.2012 14:00
Místo konání obhajoby: katedra CŠM
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK