Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Státní dozor v pojišťovnictví v ČR ve srovnání s právní úpravou v zemích EU
Název práce v češtině: Státní dozor v pojišťovnictví v ČR ve srovnání s právní
úpravou v zemích EU
Název v anglickém jazyce: State Supervision over Insurance Industry in the CR in Comparison with Legal Regulation in Other EU
Countries
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.04.2006
Datum zadání: 18.04.2006
Datum a čas obhajoby: 18.04.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.04.2006
Oponenti: prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK