Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zápas o věčné a nekonečné (S.Kierkegaard a J.Patočka)
Název práce v češtině: Zápas o věčné a nekonečné (S.Kierkegaard a J.Patočka)
Název v anglickém jazyce: The Struggle for the Eternal and the Infinite (S.Kierkegaard and J.Patočka)
Klíčová slova: Sören Kierkegaard, Jan Patočka, existence, transcendence, věčnost, konečnost, nekonečnost, pozitivita, negativita, dialektika
Klíčová slova anglicky: Sören Kierkegaard, Jan Patočka, existence, transcendence, eternity, finality, infinity, positivity, negativity, dialectic
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Pavel Kouba
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2011
Datum zadání: 06.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.05.2012
Datum a čas obhajoby: 05.02.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:07.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martin Ritter, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem diplomové práce je zápas o věčné a nekonečné v díle S. Kierkegaarda a J. Patočky. Vycházím z Kierkegaardova a Patočkova pojetí lidské existence, na jehož základě popisuji pozitivní a negativní momenty vztahu existence a transcendence. Hlavním vodítkem popisu je pohyb nekonečné rezignace a pohyb víry v Bázni a chvění, který srovnávám s odpředmětňující a všezakládající silou Ideje v Negativním platonismu. Ukazuje se, že ve vztahu existence k transcendenci je možné rozlišit dvojí význam transcendentní skutečnosti. Tato dvojí transcendence pak, spolu s pozitivními a negativními momenty vztahu existence a transcendence, vytváří dialektiku pozitivního a negativního, v níž se odehrává zápas o věčné a nekonečné, stejně jako zápas o autentickou lidskou existenci.
Seznam odborné literatury
Kierkegaard, Sören. Die Krankheit zum Tode / Furcht und Zittern / Die Wiederholung / Der Begriff der Angst. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2007.
Kierkegaard, Sören. Bázeň a chvění; Nemoc k smrti. Praha: Svoboda-Libertas, 1993.
Patočka, Jan. Negativní platonismus. Věčnost a dějinnost. Praha:OIKOYMENH, 2007.
Patočka, Jan. Péče o duši : soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. III, Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha: OIKOYMENH, 2002.
Patočka, Jan. Věčnost a dějinnost : Rádlův poměr k pojetím člověka v minulosti a současnosti. Praha: OIKOYMENH, 2007.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK