Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny vybraných parametrů posturální stability a úspěšnost střelby moderních pětibojařů v rámci modelového zatížení
Název práce v češtině: Změny vybraných parametrů posturální stability a úspěšnost střelby moderních pětibojařů v rámci modelového zatížení
Název v anglickém jazyce: Changes of selected parameters of potural stability and effect of shooting under model load in modern pentathletes
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.10.2011
Datum zadání: 05.10.2011
Datum a čas obhajoby: 25.01.2012 10:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:06.10.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:06.10.2011
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2012
Oponenti: doc. MUDr. František Véle, CSc.
  doc. Ing. Jiří Salinger, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK