Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Implementace projektů EU a úspěšnost škol při získávání dotací
Název práce v češtině: Implementace projektů EU a úspěšnost škol při získávání dotací
Název v anglickém jazyce: EU projects implementation and school success rate in grant asquisition
Klíčová slova: Regionální politika, operační programy, projekty EU, implementace, žadatel, projektová žádost
Klíčová slova anglicky: Regional politicz, operating programmes, EU projects, implementation, applicant, project application
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.03.2012
Datum zadání: 23.03.2012
Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 09:15
Místo konání obhajoby: katedra CŠM
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Jaromír Hladký
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK