Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha monocytů a nespecifické imunity v diabetu
Název práce v češtině: Úloha monocytů a nespecifické imunity v diabetu
Název v anglickém jazyce: Role of peripheral blood monocytes and innate immunity in diabetes
Klíčová slova: diabetes, monocyty, vrozená imunita, Toll-like receptory, prolaktin
Klíčová slova anglicky: diabetes, monocytes, innate immunity, Toll-like receptors, prolactin
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2011
Datum zadání: 30.10.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2013
Oponenti: Mgr. Peter Novota, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce je součástí projektu zabývajícího se získáním nových poznatků o autoimunitních chorobách, zejména diabetu 1. typu (T1D) a celiakii (CD). Zaměřuje se na pochopení mechanismů přirozené imunity v patogenezi těchto onemocnění a na poznání signálních drah aktivovaných při autoimunitním procesu se zaměřením na vliv a úlohu periferního prolaktinu. Budou tedy nalyzovány vybrané markery přirozené imunitny (toll-like receptory, cytokin prolaktin) produkované monocyty periferní krve T1D a CD pacientů a porovnány s markery zdravých jedinců. Markery budou hodnoceny v nativním vzorku a po in vitro specifické stimulaci buněk. Bude studována exprese genu na úrovni mRNA i proteinu.
Metody, které se student při vypracování DP naučí: Ficoll-Paque gradientové centrifugace na separaci PBMC, imunnomagnetická separace CD14+ buněk, in vitro kultivace a stimulace PBMC, průtoková cytometrie, kvantitativní PCR, izolace celkové RNA, kvantifikace, amplifikace RNA, RT-PCR, statistická analýza dat, interpretace dat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK