Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium deformačních procesů v hexagonálnich materiálech
Název práce v češtině: Studium deformačních procesů v hexagonálnich materiálech
Název v anglickém jazyce: Study of deformation processes in hexagonal materials
Klíčová slova: hořčík, dvojčatění, akustická emise, neutronová difrakce, modelování
Klíčová slova anglicky: magnesium, twinning, acoustic emission, neutron diffraction, modeling
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2011
Datum zadání: 06.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.11.2012
Datum a čas obhajoby: 14.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:11.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2013
Oponenti: prof. RNDr. Miroslav Karlík, Dr.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc., dr. h. c.
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vysvětlit vývoj deformačních mechanizmů v hořčíkových slitinách v závislosti na složení, výchozí textuře a teplotě deformace pomocí in-situ měření neutronové difrakce a akustické emise.

Postup práce:

1. Dokumentovat mikrostrukturu zkoumaného materiálu pomocí mikroskopie.
2. Deformovat zkoumané materiály při různých teplotách v tahu i v tlaku.
3. Změřit akustickou emisi a neutronové difrakční spektrum během deformačních zkoušek
4. Interpretovat naměřené výsledky.
Seznam odborné literatury
[1] Magnesium and Magnesium Alloys (ASM Specialty Handbook), Eds. M. M. Avedesian, H. Baker, ASM International, 1999
[2] S. R. Agnew, O. Duygulu: Int J Plasticity, 21 (2005), p. 1161.
[3] Gharghouri M A, Weatherly G C, Embury J D and Root J 1999 Philos Mag A 79 1671
[4] Muransky O, Carr D G, Sittner P and Oliver E C 2009 Int. J. Plast. 25 1107
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK