Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Ekologický pohled na morfologii rozsivek.
Název práce v češtině: Ekologický pohled na morfologii rozsivek.
Název v anglickém jazyce: An ecological perspective on diatom morphology.
Klíčová slova: Bacillariophyceae, Frustulia rhomboides, geometrická morfometrika, morfologická variabilita, rašeliniště, rozsivky
Klíčová slova anglicky: Bacillariophyceae, diatoms, Frustulia rhomboides, geometric morphometrics, morphological variability, peat bogs
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.10.2011
Datum zadání: 17.10.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Oponenti: Ladislav Hodač, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK