Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozhodčí doložky ve spotřebitelských sporech
Název práce v češtině: Rozhodčí doložky ve spotřebitelských sporech
Název v anglickém jazyce: Arbitration clauses in consumer disputes
Klíčová slova: rozhodčí doložka, spotřebitelské spory, ochrana spotřebitele
Klíčová slova anglicky: arbitration clause, consumer disputes, protection of consumer
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Pohl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2011
Datum zadání: 05.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.12.2013
Datum a čas obhajoby: 02.12.2013 15:30
Místo konání obhajoby: v m.č. 229
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 02.12.2013
Oponenti: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: JUDr. Tomáš Pohl
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK