Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza regionální politiky EU se zaměřením na dosažené výsledky
Název práce v češtině: Analýza regionální politiky EU se zaměřením na dosažené výsledky
Název v anglickém jazyce: Analysis of regional policy of the EU with focus on achieved outcomes
Klíčová slova: Evropská unie, regionální politika, regionální disparity, Williamsonova křivka, Evropa 2020
Klíčová slova anglicky: European Union, Regional Policy, Regional Disparities, Williamson Curve, Europe 2020
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2011
Datum zadání: 06.01.2012
Datum a čas obhajoby: 25.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2013
Oponenti: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK