Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Srovnání migrace a morfogeneze neurální lišty u evolučně důležitých zástupců paprskoploutvých ryb s cílem charakterizovat vývojové zdroje kraniofaciální diverzity
Název práce v češtině: Srovnání migrace a morfogeneze neurální lišty u evolučně důležitých zástupců paprskoploutvých ryb s cílem charakterizovat vývojové zdroje kraniofaciální diverzity
Název v anglickém jazyce: Comparison of migration and morphogenesis of neural crest cells in Ray-finned fishes: towards identification of developmental sources of craniofacial diversity
Klíčová slova: embryogeneze, migrace, neurální lišta, kraniofaciální diverzita, paprskoploutvé ryby, bichir, jeseter, evoluce
Klíčová slova anglicky: neural crest, migration, craniofacial diversity, bichir, starlet, ray-finned fishes, evolution
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2011
Datum zadání: 15.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Oponenti: Ing. Eliška Drobná Krejčí, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK