Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Velkoplošná uhlíková filmová elektroda – nový senzor pro voltametrické stanovení elektrochemicky oxidovatelných organických sloučenin
Název práce v češtině: Velkoplošná uhlíková filmová elektroda – nový senzor pro voltametrické stanovení elektrochemicky oxidovatelných organických sloučenin
Název v anglickém jazyce: Large-Surface Carbon Film Electrode – A Novel Sensor for Voltammetric Determination of Electrochemically Oxidizable Organic Compounds
Klíčová slova: velkoplošná uhlíková filmová elektroda, 4-nitrofenol, DC voltametrie, diferenční pulzní voltametrie, cyklická voltametrie, extrakce tuhou fází, pitná a říční voda
Klíčová slova anglicky: Large-Surface Carbon Film Electrode, 4-Nitrophenol, DC Voltammetry, Differential Pulse Voltammetry, Cyclic Voltammetry, Solid Phase Extraction, Drinking and River Water
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.10.2011
Datum zadání: 10.12.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2013
Oponenti: RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK