Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stresem indukované morfogenní změny kořenového systému rostlin
Název práce v češtině: Stresem indukované morfogenní změny kořenového systému rostlin
Název v anglickém jazyce: Stress induced morphogenic response in plant root system
Klíčová slova: kořenový systém, morfogeneze, vývoj, stres
Klíčová slova anglicky: root, development, morphogenesis, stress
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2013
Datum zadání: 16.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:12.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2015
Oponenti: doc. RNDr. Radomíra Vaňková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rostliny jsou sesilními organismy bez schopnosti lokomoce. Jejich životní strategie proto zahrnuje mechanismy přizpůsobení se podmínkám prostředí, tolerance nebo obcházení a minimalizace dopadu stresových faktorů. Jedním z?takových mechanismů jsou i morfologické změny upravující tvar rostlinného těla dle podmínek prostředí. Přestože fenotyp působení různých stresových faktorů za různých podmínek je variabilní, byly pozorovány stresem indukované morfogenní změny, obecné pro celou řadu stresorů, spojené s redistribucí růstu jednotlivých?částí rostliny. Cílem navrhované práce by měl být přehled aktuálních znalostí o fenoménu ?stresem indukované morfogenní odezvy? a regulačních mechanismů s?ním spojených?u kořenového systému. Přestože je kořenový systém obvykle skrytou částí rostliny jeho vývojová plasticita umožňuje rostlině přežívat a efektivně využívat zdroje?heterogenního půdního prostředí a představuje vhodný model pro studium vývoje rostliny.

Výchozí literatura:Pasternak T, Rudas V, Potters G, Jansen MAK. 2005. Morphogenic effects of abiotic stress: reorientation of growth in Arabidopsis thaliana seedlings. Environmental and Experimental Botany 53: 299-314.
Potters G, pasternak TP, Guisez Y, Jansen MAK. 2009. Different stresses, similar morphogenic responses: integrating a plethora of pathways. Plant, Cell & Environment 32: 158-169.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK