Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výzkum Struktury β-N-Acetylhexosaminidasy z Penicillium oxalicum.
Název práce v češtině: Výzkum Struktury β-N-Acetylhexosaminidasy z Penicillium oxalicum.
Název v anglickém jazyce: Investigation of the β-N-Acetylhexosaminidase Stucture from Penicillium oxalicum.
Klíčová slova: Vláknité houby, Penicillium oxalicum, Hexosaminidasa, Chemické zesítění, Hmotnostní spektrometrie
Klíčová slova anglicky: Filamentous fungi, Penicillium oxalicum, Hexosaminidase, Chemical cross-linking, Mass spectrometry
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.10.2011
Datum zadání: 03.10.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Oponenti: RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Izolace β-N-acetylhexosaminidasy z vlaknité houby pomocí vysolení síranem amonným a následnou chromatografickou separací (hydrofobní, ionex a gelová filtrace). Určení enzymové aktivity. Chemické zesítění enzymu za nativních podmínek, elektroforetická separace produktů sí'tovací reakce, příprava peptidů z kovalentně získaného heterodimeru a určení oblastí, kterými katalytická podjednotka nekovalentne interaguje s propeptidem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Izolation of β-N-acetylhexosaminidase from filamentous fungi using amnonium sulphate precipitation and several chromatographic steps (hydrophobic, ion exchange, gel fitration). Determination of the enzyme activity. Chemical cross-linking of enzyme under a native conditions, electrphoretic separation of cross-linking products, generation of peptides from covalently linked heterodimer and determination of interaction interface between catalytic subunit and propeptide.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK