Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Velké urychlovače částic
Název práce v češtině: Velké urychlovače částic
Název v anglickém jazyce: Large Particle Accelerators
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Urychlovače částic patří k základním experimentálním nástrojům fyziky elementárních částic. Cílem práce je podat přehled největších současných urychlovačů ve světových střediscích (CERN, Fermilab, DESY,ap.) a experimentů které na nich probíhají
Seznam odborné literatury
M. Suk, Z. Trka, I. Úlehla, Atomy, jádra, částice, ACADEMIA Praha 1990
Wikipedia.org
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~dolezal/teach/accel/
Předběžná náplň práce
Urychlovače částic patří k základním experimentálním nástrojům fyziky elementárních částic. Cílem práce je podat přehled největších současných urychlovačů ve světových střediscích (CERN, Fermilab, DESY,ap.) a experimentů které na nich probíhají.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Particle accelerators belong to the main tools of contemporary particle physics. The aim of the work is to review current accelerators in centres of particle physics (CERN, FNAL, DESY, etc.)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK