Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nové městské hry a jejich hráči
Název práce v češtině: Nové městské hry a jejich hráči
Název v anglickém jazyce: New urban games and their players
Klíčová slova: SOCIOLOGIE HER, MĚSTSKÉ HRY, PERVAZIVNÍ HRY, VOLNÝ ČAS, LARP
Klíčová slova anglicky: SOCIOLOGY OF GAMES, URBAN GAMES, PERVASIVE GAMES, LEISURE, LARP
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Duffková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.10.2011
Datum zadání: 03.10.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 06.02.2012 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V centru pozornosti diplomanta bude nový typ volnočasových aktivit určité části obyvatel měst (příp. velkoměst) – tzv. městské hry, které si v poslední době získávají stále více příznivců i u nás. Diplomant se bude snažit zmapovat pole hráčů v hlavních sociálně-demografických ukazatelích, zjistit jejich motivaci a jejich očekávání, kontakty s ostatními hráči a vědomí určité pospolitosti apod. Východiskem diplomanta bude a) pojetí hry v sociologii (částečně v sociální filozofii i filozofii), b) pojetí skupiny, socializace, mezilidských vztahů, c) moderní město a jeho sociální prostředí.
Seznam odborné literatury
HUIZINGA, J.: Homo ludes. O původu kultury ve hře. Praha, Mladá Fronta 1971
Caillois, R.: Hry a lidé. Maska a závrať. Praha, Nakladatelství Studia Ypsilon 1998
RAHNER, H.: Der spielende Mensch. Einsiedeln Johannes 1990
Fink, E.: Oáza štěstí. Praha 1992
Fink, E.: Hra jako symbol světa. Praha, Československý spisovatel 1993
FEBER, J. - PETRUCIJOVÁ, J.: Fenomén hry. In NOSEK, Jiří (ed.): Hra, věda a filosofie. Praha, Filosofia, 2006OLIVOVÁ, Věra: Společenská funkce her v dějinách. In DOUBRAVOVÁ, Jarmila (ed.): Společenské hry. Dobrá Voda, vyd. Aleš Čeněk, 2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK