Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Theme of the Big City and Child Hero in Selected Novels of Dickens and Dostoyevsky; Oliver Twist, and Crime and Punishment
Název práce v češtině: Téma velkoměsta a dětského hrdiny ve vybraných románech Dickense a Dostojevského; Oliver Twist a Zločin a trest
Název v anglickém jazyce: Theme of the Big City and Child Hero in Selected Novels of Dickens and Dostoyevsky; Oliver Twist, and Crime and Punishment
Klíčová slova: Londýn v době Dickense, Petrohrad za Dostojevského éry, dětský hrdina
Klíčová slova anglicky: London in Dickens’s time, Petersburg in Dostoyevsky’s era, the child hero
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Anna Grmelová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.10.2011
Datum zadání: 12.04.2012
Datum a čas obhajoby: 01.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Angus Wilson. Svět Charlese Dickense. odeon. 1979.
Ackroyd, Peter. Dickens. 1990.
John O. Jordan. The Cambridge Companion to Charles Dickens. Cambridge University Press.2001.
Lynn Pykett. Critical issues. Charles Dickens. Palgrave London. 2002.
Paul Schlicke. Oxford Reader’s Companion to Dickens, Oxford University Press, 1999.
Martin Hilský, Josef Grmela, Eva Oliveriusová. Antologie anglické literatury.Státní Pedagogické nakladatelství. 1984.
Radko Pytlík. F. M. Dostojevskij život a dílo. Emporius. 2008.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is a depiction and comparison of the big city and a child hero theme in Dickens’ Oliver Twist and Dostoyevsky’s Crime and Punishment. The thesis focuses on social background of the big cities and social problems of the child heroes of the 19th century low urban society.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK