Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Metodika vyšetřování krádeží (trestněprávní a kriminalistické problémy)
Název práce v češtině: Metodika vyšetřování krádeží (trestněprávní a
kriminalistické problémy)
Název v anglickém jazyce: The methodology for investigation of theft (criminal and
forensic issues)
Klíčová slova: kriminalistika, trestný čin, krádež
Klíčová slova anglicky: criminalistics, offence, theft
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.03.2006
Datum zadání: 29.03.2006
Datum a čas obhajoby: 24.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.02.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:13.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2011
Oponenti: doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK