Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Soukromoprávní omezení vlastnického práva
Název práce v češtině: Soukromoprávní omezení vlastnického práva
Název v anglickém jazyce: Restriction of the Right of Ownership under Civil Law
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.12.2005
Datum zadání: 29.12.2005
Datum a čas obhajoby: 27.03.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.03.2006
Oponenti: doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK