Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analysis of Interface Automata with On-Demand Replication
Název práce v češtině: Analysis of Interface Automata with On-Demand Replication
Název v anglickém jazyce: Analysis of Interface Automata with On-Demand Replication
Klíčová slova: Interface automat, paralelismus, replikace, modely chování
Klíčová slova anglicky: Interface automaton, parallelism, replication, behaviour models
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2012
Datum zadání: 14.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2012
Datum a čas obhajoby: 27.05.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:12.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2013
Oponenti: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK