Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam Arktidy v mezinárodních vztazích
Název práce v češtině: Význam Arktidy v mezinárodních vztazích
Název v anglickém jazyce: The Importance of the Arctic in international relations
Klíčová slova: Arktida, teritoriální spory, Kanada, Spojené státy, Rusko, Norsko, Dánsko, mořské právo
Klíčová slova anglicky: Arctic, territorial disputes, Canada, United States, Russia, Norway, Denmark, law of the sea
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Bečka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.09.2011
Datum zadání: 30.09.2011
Datum a čas obhajoby: 21.10.2011 09:45
Místo konání obhajoby: IMS FSV UK, U Kříže 8, Praha 5 Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:30.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.10.2011
Oponenti: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK