Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biotransformace flubendazolu a albendazolu v rostlinných buňkách
Název práce v češtině: Biotransformace flubendazolu a albendazolu v rostlinných buňkách
Název v anglickém jazyce: Biotransformation of flubendazole and albendazole in plant cells
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.10.2011
Datum zadání: 16.12.2011
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Oponenti: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
experimentální práce
Literární rešerše
Kultivace rostlin in vitro
Sledování toxicity flubendazolu a jeho metabolismu v rostlině
Izolace proteinů, 2-dimenzionální elektroforéza
Vyhodnocení výsledků pomocí software
Vypracování diplomové práce
Seznam odborné literatury
dle rešerše
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK