Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanismy plastické deformace v protlačované hořčíkové slitině a jejich studium pomoci akustické emise
Název práce v češtině: Mechanismy plastické deformace v protlačované hořčíkové slitině a jejich studium pomoci akustické emise
Název v anglickém jazyce: Mechanisms of plastic deformation in extruded magnesium alloy and their investigation by the acoustic emission technique
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Patrik Dobroň, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
Zásady pro vypracování
1) Seznamte se s texturou v protlačovaných materiálech a s jevem plastické deformace v hořčíkových slitinách.

2) Seznamte se s jevem akustické emise a charakteristikami akustické emise při deformaci hexagonálních kovů a slitin.

3) Proveďte rešerši dostupných literárních údajů o mechanismech plastické deformace v hexagonálních kovech a slitinách a o akustické emisi, která je spojena s jejich aktivitou.

4) Proveďte měření akustické emise při deformaci protlačované slitiny AZ31.

5) Součástí práce může být příprava publikace do časopisu.

Podmínkou přihlášení je dobrá znalost anglického jazyka. Doporučené přednášky NFPL155, FPL059 nebo FPL080.
Seznam odborné literatury
1) P. Kratochvíl, P. Lukáč, B. Sprušil: Úvod do fyziky kovů I, SNTL Alfa, Praha 1984.
2) F. Chmelík: Acoustic Emission from Metals and Alloys, CSc. Thesis, Praha 1994
3) P. Dobroň: Štúdium mechanických a fyzikálnych vlastností nových, konštrukčných materiálov na báze horčíka metódou akustickej emisie, Ph.D práce, Praha 2007.
4) C. R. Heiple, S. H. Carpenter: J. Acoustic Emission 6 (1987), 177-237.
5) Další literatura doporučená vedoucím.
6) Informační zdroje na internetu.
Předběžná náplň práce
Aktuální diskuse k ochraně životního prostředí a klimatu vyvolává zvýšený zájem o výrobky šetřící suroviny a energii, zejména pak o lehké materiály pro technické aplikace jako jsou například hořčíkové slitiny. Širšímu využití hořčíkových slitin zpracovaných válcováním nebo protlačováním (profily nebo plechy) brání dosud omezená tvárnost daná nízkým počtem snadných skluzových systémů v hexagonální mřížce. Zlepšení tvárnosti má pro design a technické využití nových materiálů na bázi hořčíku rozhodující význam, a neobejde se bez důkladného fyzikálního výzkumu mikromechanismů plastické deformace.
V navrhované práci, která je především experimentálního charakteru, se zaměříme na studium vztahu mikrostruktury a mechanických vlastností v protlačované hořčíkové slitině AZ31. Jako hlavní výzkumnou metodu použijeme detekci a matematické hodnocení emise ultrazvuku (akustické emise) při plastické deformaci a využijeme známého faktu, že různé mechanismy plastické deformace se zpravidla vyznačují unikátními charakteristikami akustické emise.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK