Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klamavá reklama
Název práce v češtině: Klamavá reklama
Název v anglickém jazyce: Misleading advertising
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2006
Datum zadání: 21.03.2006
Datum a čas obhajoby: 05.06.2006 11:30
Místo konání obhajoby: č. 210
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2006
Oponenti: JUDr. Zuzana Slováková, Ph.D.
  JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK