Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evaluation of selected pharmaceuticals by HPLC with spectrophotometric detection
Název práce v češtině: Hodnocení vybraných léčiv pomocí HPLC se spektrometrickou detekcí
Název v anglickém jazyce: Evaluation of selected pharmaceuticals by HPLC with spectrophotometric detection
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milan Mokrý, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.09.2011
Datum zadání: 27.09.2011
Datum a čas obhajoby: 03.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2013
Oponenti: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Ing. Lubomír Galla
Zásady pro vypracování
1. Teoretické seznámení s řešenou problematikou, příprava literatury
2. Provedení rešerše
3. Experimentální práce
4. Vyhodnocení výsledků a sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Churáček J. a Jandera P.: Úvod do vysokoúčinné kapalinové kolonové chromatografie, SNTL, Praha 1985.
Klíma J. a Grafnetterová J.: Využití kapalinové a plynové chromatografie v klinické farmakologii. In: Pokroky ve farmacii 7, Avicenum, Praha 1987.
Babjuk J., Perlík F. a Šídlo Z.: Bioanalytika léků, Avicenum, Praha 1987.
Ahuja S. a Scypinski S.: Handbook of Modern Pharmaceutical Analysis, Academic Press, New York 2001.
Český lékopis 2009 (ČL 2009), Grada Publishing, a.s., Praha 2009
USP 34 –NF 29
Cazes J.: Encyclopedia of Chromatography, CRC press, 2009
Chromatografické a farmaceutické časopisy (Journal of Chromatography, Journal of Liquid Chromatography, Journal of Pharmaceutical Sciences, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis atd.)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK