Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Úvod do neparametrických metod
Název práce v jazyce práce (slovenština): Úvod do neparametrických metod
Název práce v češtině: Úvod do neparametrických metod
Název v anglickém jazyce: Introduction to Nonparametric Methods
Klíčová slova: neparametrický, hypotéza, pořadí, konzistence, statistika
Klíčová slova anglicky: nonparametrical, hypothesis, ranks, consistency, statistic
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.10.2011
Datum zadání: 05.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.12.2011
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce shrne základy teorie neparametrických testů pro jednovýběrový a dvouvýběrový problém.
Seznam odborné literatury
Lehmann, E.L. (1975) Nonparametrics : statistical methods based on ranks. Holden-Day, San Francisco, CA.
Gibbons J.D. (1985) Nonparametric statistical inference. Dekker, New York, NY.
Předběžná náplň práce
Teoretické výsledky pro Wilcoxonův, Mann-Whitneyho a znaménkový test, Hodges-Lehmannovy odhady, ošetření shodných pozorování atd.

Téma předpokládá předchozí absolvování předmětů NSTP129 nebo NSTP022 a zápis předmětů NSTP097 nebo NSTP201+202.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK