Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Internetové prezentace mateřských škol jako efektivní nástroj pro sdílení vize školy
Název práce v češtině: Internetové prezentace mateřských škol jako efektivní nástroj pro sdílení vize školy
Název v anglickém jazyce: Internet presentation of the kindergartens as an effective implement for sharing the school's vision
Klíčová slova: Strategické plánování, marketingová komunikace, internetová prezentace, vize školy
Klíčová slova anglicky: Strategic planning, marketing communications, internet presentations, school vision
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Voda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.03.2012
Datum zadání: 27.03.2012
Datum a čas obhajoby: 30.05.2012 09:00
Místo konání obhajoby: katedra CŠM
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK