Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zpětná vazba ředitele jako forma rozvoje a podpory kvality učitele
Název práce v češtině: Zpětná vazba ředitele jako forma rozvoje a podpory kvality učitele
Název v anglickém jazyce: Feedbackof the school headmaster as a way of development and support of teacher'squality
Klíčová slova: zpětná vazba, ředitel, učitel, kvalita, podpora
Klíčová slova anglicky: feedback, headteacher, teacher, quality, support
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Voda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.03.2012
Datum zadání: 28.03.2012
Datum a čas obhajoby: 15.01.2013 08:30
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:19.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK