Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Skončení pracovního poměru
Název práce v češtině: Skončení pracovního poměru
Název v anglickém jazyce: Termination of employment
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.03.2006
Datum zadání: 10.03.2006
Datum a čas obhajoby: 26.11.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.11.2007
Oponenti: JUDr. Ljubomír Drápal
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK