Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ředitel základní školy s právní subjektivitou, ekonomika školy a řízení pedagogického procesu
Název práce v češtině: Ředitel základní školy s právní subjektivitou, ekonomika školy a řízení pedagogického procesu
Název v anglickém jazyce: Headmaster of School with Legal personality, Economics of Educational institutions and Management of Educational Process
Klíčová slova: Ředitel školy, základní škola, hospodaření, příjmy, pedagogický proces, směrnice, zákon
Klíčová slova anglicky: Headmaster, primary school, management, income, pedagogice prcess, regulations, law.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Marková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.03.2012
Datum zadání: 29.03.2012
Datum a čas obhajoby: 16.01.2014 11:00
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, M006
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2014
Oponenti: RNDr. Jindřich Kitzberger
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce ředitele základní školy s právní subjektivitou je velmi náročná pro svou rozmanitost. Ředitel v organizaci vystupuje jako řídící pracovník a učitel. Musí disponovat znalostmi v oblasti ekonomie, práva, personalistiky, výchovy a vzdělávání. Abychom lépe porozuměli práci ředitele školy, tato práce podává výklad základních pojmů spojených s řízením ekonomiky a pedagogického procesu základní školy s právní subjektivitou. Dále podchycuje administrativní povinnosti ředitele při řízení školy.
Samotný výzkum je zaměřen na problém administrativní zátěže ředitele školy a na sestavení optimální organizační struktury školy z pohledu její velikosti a aktivit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work of the headmaster with the legal subjectivity is very exacting because of its variety. The headmaster´s role at this organization is to be the manager and a teacher as well. He has to have the basic knowledge of economy, law, human resources management, upbringig and education. To understand better the work of the headmaster, this dissertation is giving interpretation of the basic terms connected with directing economy and pedagogical process of primary school with legal subjectivity. Than it encourages administrative duty of headmaster during the leading process.
This study is focust on a problem of admisnistrative occupational load of headmaster and to putting together optimal organizational structure of school from the wiev of the proportion and activites of school.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK