Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Financování a rozpočet projektů OPVK na základních školách
Název práce v češtině: Financování a rozpočet projektů OPVK na základních školách
Název v anglickém jazyce: OPVK Projects Funding and Budget for Primary Schools
Klíčová slova: Rozpočet, přímé náklady, nepřímé náklady, nezpůsobilé náklady.
Klíčová slova anglicky: Budget, direct costs, indirect costs, ineligible costs.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Marková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.03.2012
Datum zadání: 27.03.2012
Datum a čas obhajoby: 29.05.2012 10:00
Místo konání obhajoby: katedra CŠM
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Jaromír Hladký
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK