Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti financování provozních nákladů středních škol
Název práce v češtině: Možnosti financování provozních nákladů středních škol
Název v anglickém jazyce: Options for financing the operational costs of secondary schools
Klíčová slova: příspěvková organizace, financování, rozpočet, náklady a výnosy, doplňková činnost, daň z přidané hodnoty
Klíčová slova anglicky: contributory organization, financing, budget, costs and revenues, additional activity, VAT (value added tax)
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Marková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.03.2012
Datum zadání: 27.03.2012
Datum a čas obhajoby: 14.09.2012 14:30
Místo konání obhajoby: CŠM, Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Václav Mach
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK