Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza vývoje úrovně financování přímých nákladů základního vzdělávání v jednotlivých krajích
Název práce v češtině: Analýza vývoje úrovně financování přímých nákladů základního vzdělávání v jednotlivých krajích
Název v anglickém jazyce: Analysis of the development level of funding the direct costs of basic education in regions
Klíčová slova: Základní vzdělávání, přímé neinvestiční výdaje, analýza, rozpočet, normativ, mzdové náklady, pedagogický pracovník
Klíčová slova anglicky: Basic education, direct non-investment, expenses, analysis, budget, normative, labor costs, educator
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Marková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.03.2012
Datum zadání: 29.03.2012
Datum a čas obhajoby: 14.09.2012 08:45
Místo konání obhajoby: CŠM, Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:14.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: RNDr. Jindřich Kitzberger
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK