Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dotační programy a granty - umíme využívat veškerých možností k získaní finančních prostředků?
Název práce v češtině: Dotační programy a granty - umíme využívat veškerých možností k získaní finančních prostředků?
Název v anglickém jazyce: Funding programmes and grants - are we good at using all possible means to gain funds?
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Marková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.03.2012
Datum zadání: 26.03.2012
Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 14:00
Místo konání obhajoby: katedra CŠM
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK