Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analysis of oxidative and free radical induced DNA damage
Název práce v češtině: Analýza oxidativního poškození DNA volnými radikály
Název v anglickém jazyce: Analysis of oxidative and free radical induced DNA damage
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2011
Datum zadání: 06.12.2011
Datum a čas obhajoby: 04.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2013
Oponenti: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Teoretické seznámení s metodikou práce vybrané analytické techniky
2. Práce s odbornou literaturou
3. Provedení rešerše a její vyhodnocení
4. Experimentální práce
5. Zpracování experimentálních dat
6. Vypracování diplomové práce      
Seznam odborné literatury
Chemical abstracts, dostupné elektronické databáze (PubMed, Sciencedirect, Scopus, aj.), časopisy a periodka (J. Chromatogr., J. Pharm. Biomed. Anal., Anal. Chem., J. Sep. Sci. aj.)
L.R. Snyder, J.J. Kirkland, J.W. Dolan, Introduction to Modern Liquid Chromatography, John Willey & Sons, Inc., New Jersey, 2010
J. Nawrocki et al., J.Chromatogr. A 1028 (2004) 1-62.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK