Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Relational Approach to Universal Algebra
Název práce v češtině: Relační přístup k univerzální algebře
Název v anglickém jazyce: Relational Approach to Universal Algebra
Klíčová slova: lineární varieta, klon, interpretabilita, mal'cevská podmínka, mal'cevská algebra, komutátor, supernilpotence
Klíčová slova anglicky: linear varieties, clone, interpretability, Mal'cev condition, Mal'cev algebra, commutator, supernilpotence
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Jakub Opršal, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2011
Datum zadání: 26.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.12.2011
Datum a čas obhajoby: 29.02.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.01.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:18.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 29.02.2016
Oponenti: doc. Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.
  prof. Peter Mayr
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK